เงื่อนไขการใช้บริการของผู้ขาย

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด

Blue Surf Art มีตลาดที่คุณสามารถขายภาพเขียนทำด้วยมือของคุณโดยตรงกับผู้ซื้อทั่วโลก เราต้องการให้แน่ใจว่าคุณและผู้ซื้อของคุณมีประสบการณ์ที่ดีบนเว็บ Blue Surf Art ของเรา โปรดอ่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณรวมถึงสิ่งที่คาดหวังจากคุณในฐานะผู้ขาย

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานของเรา เมื่อคุณเปิดร้านในฐานะผู้ขายกับ Blue Surf Art ถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้และข้อกำหนดการใช้งานของเรา

1. ศิลปะที่สามารถขายได้ใน Blue Surf Art

Blue Surf Art เป็นตลาดที่ไม่เหมือนใคร ผู้ซื้อมาที่นี่เพื่อซื้องานศิลปะ ภาพเขียนไม่ว่าจะทำจาก สีน้ำมัน สีน้ำ สีอคลีลิค ที่พวกเขาอาจไม่พบที่อื่น ทุกอย่างที่ระบุไว้สำหรับการขายใน Blue Surf Art จะต้องทำด้วยมือทั้งสิ้น รวมถึงงานปริ้น หากคุณสามารถพิสูจน์กับทางเราได้ว่าคุณเป็นเจ้าของงานนั้น

  • ภาพเขียนที่ทำด้วยมือทั้งหมดจะต้องทำหรือออกแบบโดยคุณ หากคุณทำงานกับผู้ให้บริการการผลิตเช่น ปริ้น คุณต้องเปิดเผยผู้ให้บริการการผลิตนั้นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับงานคุณอย่างไร
  • คุณจะต้องอธิบายภาพเขียนหรือภาพวาดของคุณให้ผู้ซื้อได้อ่านและเข้าใจอย่างถูกต้อง
  • คุณจะต้องใช้ภาพถ่ายงานศิลปะของคุณเอง ไม่ใช่ภาพสต็อกหรือการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่ายโดยผู้ขายหรือจากเว็บไซต์อื่น
  • ภาพศิลปะทั้งหมดที่คุณได้ลงบนเว็บไซต์ของ Blue Surf Art จะต้องพร้อมสำหรับการซื้อตามราคาที่กำหนด
  • หากคุณได้ใช้รูปถ่ายของงานก่อนหน้านี้พร้อมตัวเลือกสำหรับการปรับแต่ง (เช่นตัวเลือกสี หรือขนาด) จะต้องใส่รวมอยู่ในคำอธิบายให้ชัดเจนว่า ภาพของคุณในรูปถ่ายนี้แสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

2. ศิลปะที่ไม่สามารถขายบน Blue Surf Art ได้

แม้ว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์ทางการตลาดของทางร้าน รายการต่อไปนี้ต้องห้ามบริการและรายการที่ละเมิดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของเราจะไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายบน Blue Surf Art

  • ศิลปะที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  • ศิลปะมือสองที่คุณไม่ได้เป็นผู้ออกแบบหรือทำเอง

Blue Surf Art สามารถยุติ หรือ ลบรายการศิลปะใดๆ ที่ละเมิดนโยบายของทางร้าน โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมในรายการไม่สามารถขอคืนได้  Blue Surf Art อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณสำหรับการละเมิดใด ๆ คุณยังคงต้องขอจ่ายค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระในใบแจ้งยอด Blue Surf Art ของคุณ